Gårdsbutik

Gårdsbutiken är under sommaren öppen i samband med bokade besök och när självplocket är öppet.

I gårdsbutiken finner ni allehanda ting så som krukor, korgar och kransstommar