Gårdsbutik

Gårdsbutiken är öppen under advent

Tisdagar och Söndagar

15:00-18:00

fram till jul. Här hittar du julens blommor i kruka, vackra gamla ting får Blommor Å fingemang.

I gårdsbutiken finner ni också allehanda ting så som krukor, korgar och kransstommar